ኣብዚ ገጽ ኵለን ኮርስታትና ተዘርዚረን ኣለዋ።
ንምጅማር፥ ብኽብረትኩም ኣብታ “ነዚ ኮርስ’ዚ ርአ” (View This Course)  እትብል ምስሊ ጠውቑ። ነተን ኮርስታት ንምክትታል፥ ክትምዝገቡን ኣብ ቍጽርኹም ክትኣትዉን የድልየኩም።
ንዓኹም ዘዳለናዮ መልእኽቲ ክተንብቡን እዚ መድረኽ’ዚ ብኸመይ ከም ዚሠርሕ ንኽትርድኡን፥ ብኽብረትኩም ነታ Students እትብል ገጽ ረኣይዋ።
ቅድሚ ዝኾነ ኮርስ ምጅማርኩም፥ ልዕሊ’ታ “View this course” እትብል ሰማያዊት ምስሊ ዘሎ፥ ብዛዕባ ክፍልታት (Categories) ዚሕብር መግለጺ ክትርእይዎን፥ ነዚ ትምህርተ መለኮታዊ ሰሌዳ  ብምጥዋቕ ክትዕዘብዎን ነማሕጽነኩም። እዚ ሰሌዳ’ዚ ሓደ ኮርስ ምስ’ተን ዋና ጨናፍርን ክፍልታትን ትምህርተ መለኮት ብኸመይ ከም ዚዛመድ የርኢ እዩ።
ብወገን ”እምነትካ ምግላጽን መኽልኻልን” (Apologetics) ክምደባ ዝኽእላ ሓጸርቲ ትምህርትታት ኣብቲ Answers ዝብል ገጽ ከይተመዝገብካ ክትከታተል ይከኣል::

All our online courses are listed in this page.

Please click on the blue icon that says ‘View This Course’ to start. You have to be registered and logged in to access courses.

Please see the Students page to read our message to you and learn how the platform works.

Before you start a course, we advise you take note of the ‘Category’ description and see our Theological Map. This indicates how a particular course fits into the main branches and sections of the study of theology.

Shorter Apologetics lessons are available in the Answers page and can be accessed without having to log in.

መባእታ ካቶሊካዊ ትምህርተ መለኮት

Fr Efrem Andom

እዚ ኮርስ ብዝስዕብ ኣብዚ መድረኽ ንዝቐርቡ ዓሞቐቲ ትምህርትታት ከም መበገሲ ወይ  መእተዊ የገልግል:: እንታይነት ትምህርተ መለኮት ይዝርዝር ከምኡ’ውን ትምህርተ መለኮት ምስ አምነት ብኸመይ ከምዝዛመድ የርኢ:: ኣብ መወዳእታ ነቲ ኣብዚ መድረኽ ብቐጻሊ ክንጥቀመሉ ዘድሊ ትምህርተ መለኮታዊ ሰሌዳ  ዕሙቐ ብዝበለ ኣገባብ የፋልጥ::

መምህርኣባ ኤፍሬም ዓንዶም

ምድብ (category)መባእታ

Introduction to Theology by Abba Ephrem Andom

  View this course

መባእታዊ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ

Bishop_Kidane_Yebio_Pic

እዚ ኮርስ (course)፥ ታሪኽ መጽሓፍ ቅዱስ የረድእ ፥ መጽሓፍ ቅዱስ  ብኸመይ ከምዝከፋፈል ይሕብር ፥ ብዛዕባ ትሕዝቶ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝርከባ ምጽሓፍቲ መባእታዊ ኣፍለጦ ክህለወና ይገብር። መጽሓፍ ቅዱስ ብኸመይ ክንበብ ክምዝግብኦ ኸኣ ይመክር።

መምህር ኣቡነ ኪዳነ የዕብዮ

ምድብ (category) ቅዱስ መጽሓፋውን ታሪኻውን ትምህርተ መለኮት > መባእታ (ትምህርተ መለኮታዊ ሰሌዳ  ተወከስ)

Basic knowledge about the Bible by H.E. Abune Kidane Yebio

  View this course

ቃል አምላኽ አብ መጽሓፍ ቅዱስ

Image-1

እዚ ኮርስ (course)፥ አብ መንጎ ግልጸትን ቃል አምላኽን መጽሓፍ ቅዱስን ዘሎ ዝምድና የረድእ ፥ ተራ መጽሓፍ ቅዱስ አብ ርክብ አምላኽን ሰብን ክንድምንታይ መሰረታዊ ከምዝኾነ ይሕብር።

መምህር ኣባ ግርማይ ኣብርሃ

ምድብ (category) ቅዱስ መጽሓፋውን ታሪኻውን ትምህርተ መለኮት > ቃል አምላኽ (ትምህርተ መለኮታዊ ሰሌዳ  ተወከስ)

The Word of God and the Bible by Fr. Ghirmay Abraha

  View this course

ምትሕላፍ ቃል አምላኽ : ግልፀት

Image-1

እዚ ኮርስ (course)፥ ቃል አምላኽ ብመገዲ ግልፀት ናባና ብኸመይ ከምዝተሓላለፈ የረድእ ፥ ነዘን ዝስዕባ ዓሞቕቲሕቶታት መልሲ ይህብ ፥

  1. “ትውፊት” እንታይ ማለት እዩ አብ ምትሕላፍ ቃል አምላክኽ’ከ እንታይ ተራ አለዎ?
  2. ቅድም ‘ዝኽሪ እስራኤል’ ደሓር ከኣ ዝኽሪ ናይ ሓዲሽ ኪዳን ከመይ ኢሉ ኣብ ጽሑፍ ሰፊሩ?
  3. ሰብኣዊ ቋንቋታት ቅዱስ መጽሓፍ ኣይነዎት እየን?
  4. ስነጹሑፋዊ ቅዲ ቅዱስ መጽሓፍ እንታይ ይመስል?

መምህር ኣባ ግርማይ ኣብርሃ

ምድብ (category) ቅዱስ መጽሓፋውን ታሪኻውን ትምህርተ መለኮት > ቃል አምላኽ (ትምህርተ መለኮታዊ ሰሌዳ  ተወከስ)

How has the revealed word of God passed on to us? by Fr. Ghirmay Abraha

  View this course

ቃል አምላኽ ብጽሑፍ

Image-1
እዚ ኮርስ (course)፥ ቃል አምላኽ ብጽሑፍ  ናባና ብኸመይ ከምዝተሓላለፈ የረድእ ፥ ነዘን ዝስዕባ ዓሞቕቲሕቶታት መልሲ ይህብ ፥

1.  ብኸመይ ቃል ኣምላኽ አብ ጽሑፍ ክሰፍር ጀመረ?
2.  ብኸመይ ቃል ኣምላኽ ናብ ካልኦት ቋንቋታት ተተርጎመ?
3.  ጥንታዊ ኣቀዳድሓ መጽሐፍ ቅዱስ ከመይ ኔሩ?
4. ቃል ኣምላኽ ኣብ ‘መጽሓፍ ቅዱስ’ ብትኽክል ከምዝሰፈረ ከመይ ንፈልጥ?
5.  ‘Textual Criticism’ ዝበሃል መጽናቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ቃል ኣምላኽ ብትኽክል ከምዝተሓላለፈ ክንቅበልከመይ ይሕግዘና?

መምህር ኣባ ግርማይ ኣብርሃ

ምድብ (category) ቅዱስ መጽሓፋውን ታሪኻውን ትምህርተ መለኮት > ቃል አምላኽ (ትምህርተ መለኮታዊ ሰሌዳ  ተወከስ)

How has the revealed word of God passed on to us? by Fr. Ghirmay Abraha

  View this course

ምሥጢራት ቤተክርስትያን

Fr Efrem Andom

እዚ ኮርስ ኣብተን ሽውዓተ ምስጢራት ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ዘለና ፍልጠት ክነዕሙቐን ክነደልድልን የኽእለና:: እንታይነትን መጽሓፍቅዱሳዊ መሰረትን  ሽውዓቲኤን ምስጢራት የምህር ከምኡ’ውን ኣብ ህይዎት ቤተክርስትያንን ምእመናንን ዘለወን ቦታ የገንዝብ::

መምህር ኣባ ኤፍሬም ዓንዶም

ምድብ (category) ሓሳባዊ ትምህርተ መለኮት > ኣምላኽ > ኣምላኽ ኣብ ግዳማዊ ተግባራቱ እንክንርኢ > ቀዳሲ ኣምላኽ > ነገረ ምስጢራት ቤተክርስትያን (ትምህርተ መለኮታዊ ሰሌዳ  ተወከስ)

Sacraments of the Church by Abba Ephrem Andom

  View this course

ሕብረተሰባዊ ትምህርቲ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን

CST1

እዚ ኮርስ (course) እንታይነት ሕብረተሰባዊ ትምህርቲ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን የረድእን ኣብዚ ጨንፈር ትምህርተ መለኮት መሰረታዊ አፍልጦ ክህልወና ይሕግዝ ::

መምህር ዶ/ር ክብረአብ ይስሓቅ

ምድብ (category) ግብራዊ ትምህርተ መለኮት > ሕብረተሰብአዊ ትምህርቲ ቤተክርስትያን  (ትምህርተ መለኮታዊ ሰሌዳ  ተወከስ)

Social Teachings of the Church by Dr. Kibreab Issac

  View this course