መበቆል ጥምቀት

እቲ ዝምሃር ነዛ ትምህርቲ ምስ ወድአ ንታሪኻዊ መበቆል ጥምቀት አብ አይሁዳዊ ባህሊ ከድንቕ ትጽቢት ይግበረሉ

መወከሲታት ካብ መጽሓፍ ቅዱስ

  • ማር 7፡4 ካብ ዕዳጋ ንዘምጽእዎውን ማይ ከይነጸጉ አይበልዑን ነበሩ፡ ካብእ ብዙኅ ድማ ከም ምሕጻብ መሳተያን አቕሑ ገዛን ዓታሩን ዓራውትን ዝመሰል ኪሕውዎ ዝወረስዎ ወግዒ ነበሮም።
  • ዮሓ 2፡6 አብኡ አይሁድ ከምቲ ሥርዓቶም ዝነጽሑለን ከክልተ ወይ ሰሠለስተ ዝንግሪር ዝኅዛ ሽዱሽተ አጋንእ እምኒ ተቐሚጠን ነበራ።

መወከሲታት ካብ መዝገበ ሃይማኖት

  • 1214 በቲ ቀንዲ ናይ አፈጻጽማኡ ሥርዓት፡ እዚ ምሥጢር’ዚ ጥምቀት ተባሂሉ ይሰመ። ምጥማቕ (ብግሪኽ ”ባፕቲዘይን”) አብ ማይ ምጥላቕ፡ ምእላኽ ምጥሓል የስምዕ። አብ ማይ ምጥላቕ፡ እቲ ንኡስ ክርስያን አብ ሞት-ክርስቶስ ከምዝተቕብረ፡ ካብኡ ድማ ምስኡ ብምትንሳእ ”ሓድሽ ፍጥረት” ከምዝኸውን ዘመልክት ኢዩ።

Leave a Reply

Your email address will not be published.