መጽሓፍ ቅዱሳዊ መሰረት ጥምቀት ሕጻናት

እቲ ዝመሃር ነዛ ትምህርቲ ምስ ወድአ ጥምቀት ሰለምንታይ ንሕጻናት ከም ዝፍቀድን/ዝወሃብን መወከሲ መዝገበ ሃይማኖት ብዛዕብኡ እንታይ ከምዝብል ክርዳእ ትጽቢት ይግበረሉ።

መወከሲታት ካብ መጽሐፍ ቅዱስ

  • ቆላ 2፡11-12 ከምኡ ድማ ነቲ ኅጢአተኛ ሥጋኹም ካባኻቱም ብምቕንጣጥ ብእኡ ተገዘርኩም። እዚ እቲ ብኢድ ሰብ ዘይኮነስ ብክርስቶስ ዝግበር ግዝረት ኢዩ። ብጥምወቀት ምስኡ ተቐበርኩም፡ ብኅይሊ እቲ ካብ ምውታት ዘተንሥኦ አምላኽ ብምእማንኩም ድማ ምስኡ ተንሣእኩም።
  • ግሃ 2፡38-39 ጴጥሮስ ከአ ከምዚ በሎም፦ ”ተነስሑ፡ ኅድገት ኃጢአት ምእንቲ ክትረኽቡ ከአ ነፍሲወከፍኩም ብሰም ኢየሱስ ክረስቶስ ይጠመቕ፡ እግዚአብሔር ዝህቦ መንፈስ ቅድስ ክትቅበሉ ኢኹም።  ምኽንያቱ፡ እቲ ተስፋ ንአኻትኩምን ንደቅኹምን፡ ነቶም እግዚአብሔር አምላኽና ክጽውዖም ዘለዎ፡ አብ ርሑቕ ዘለውውን ዘለዉ ኢዩ።
  • 1ይ ቆሮ 1፡15-17 ሰለዚ ካባኻትኩም ሓደ እኳ ”ብሰሙ ተጠሚቐ” ኪብል አይክእልን ኢዩ። ንሰድራ እስጢፋኖስ እባ አጥሚቕ አለኹ፡ ብዝተረፈ ገና። ከመይ ክርስቶስ ወንጌል ክሰብኽ እምበር ከጥምቕ አይለአኸንን። እንተኾነ እቲ ናይ ክርስቶስ አብ መስቀል ሙማት ከንቱ ምእንቲ ከይከውን፡ እቲ ብሰራት አብ ክእለት ዘረባ ዝተመስረተ አይነበረን።

መወከሲታት ካብ መዝገበ ሃይማኖት

  • 1250 ነቲ ውዱቕ ሰብአዊ ባሕርይ ሒዞም ዝተወልድን፡ ብኅጥያት-አዳም ዝረስሑን፡ ከም ምዃኖም መጠን፡ ካብ ኅይሊ ጸልማት ተናጊፎም፡ ኩሎም ሰባት ናብ ዝተጸውዑሉ ሓርነት ደቁ እግዚአብሔር ዚጭበጠል ቦታ፡ ምእንቲ ክሳገሩ ፡ ሕፃናት’ውን እንተኾኑ ብጥምቀት ካልአይ ክውለዱ አድላይ ኢዩ። ጸጋ-ድኅነት ብልግሲ ዝወሃብ ፈጺሙ ናጻ ህያብ ምዃኑ ብጥምቀት ሕፃናት ይግለጽ። ቤተክርስትያን ኮነት ወይ እቶም ወለዱ፡ ንሓደ ሕጻን ምስ ተወልደ ብኡብኡ ክጥመቕ ዕድል ምስ ዘይህብዎ፡ ውሉድ-አምላኽ ናይ ምዃን ብዋጋ ዘይትመን ጸጋ ይኸልእዎ ከምዘለው እዩ።
  • 1252 እዚ ጥምቀት-ሕፃናት አብ ቤተክርስትያን ካብ ጥንተ-ዘመን ዝጸንሐ ክቡር ትውፊት ኢዩ። እዚ አገባብ’ዚ ካብ ካልአይ ምእተዓመት አትሒዙ ከምዝተዘውተረ ግልጺ ምስክርነት አሎና። ከምኡ ሰለዝኾነ ድማ፡ ሓዋርያት ክሰብኩ ካብ ዝጀመሩሉ፡ ”መላእ ስድራቤት”  ይጥመቕ አብ ዝነበረሉ እዋን፡ ሕፃናት’ውን ይጥመቑ ከምዝለበሩ ምግማት ይከአል።
  • 1282 ካብዝኾነ ይኹን ሰብአዊ ሞያ ነጻ ኾይኑ ፡ ዚወሃብ ጸጋን ናይ አምላኽ ህያብን ሰለዝኾነ፡ ካብ ጥንቲ አትሒዙ ጥምቀት ንሕፃናት እውን ክዕደል ጸኒሑ ኢዩ። ሕፃናት ብእምነት ብእምነት ቤተክርስትያን ኢዩም ዝጥመቑ። ናብ ሕይወት ክርስትና ምእታው ማለት ሓቀይና ናጽነት ምርካብ ማለት ኢዩ።

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.