ቃል አምላኽ አብ መጽሓፍ ቅዱስ

እዚ ኮርስ (course)፥ አብ መንጎ ግልጸትን ቃል አምላኽን መጽሓፍ ቅዱስን ዘሎ ዝምድና የረድእ ፥ ተራ መጽሓፍ ቅዱስ አብ ርክብ አምላኽን ሰብን ክንድምንታይ መሰረታዊ ከምዝኾነ ይሕብር።
መምህር – ኣባ ግርማይ ኣብርሃ
ምድብ (category) – ቅዱስ መጽሓፋውን ታሪኻውን ትምህርተ መለኮት > ቃል አምላኽ

ነዚ ትምህርቲ ምስዛዘምካ፥ ነዘን ዝስዕባ ሕቶታት መባእታዊ መልሲ ትረክብ

  • እጃም ቋንቋ አብ ምምሕልልፍ ቃል አምላኽ እንታይ ይመስል?
  • ግልጸት ቃል አምላኽ ብኸመይ ናብ ሓድነትን ፍቕርን አመንቲ ይሳገር?
  • 1ይን 2ይን ጉባኤታት ቫቲካን ቃል አምላኽ ግልጸት ከምዝኾነ ብኸመይ የብርሁ?
  • አብ መንጎ እስራኤላውያንን አምላኽን ዝቐጸለ ኪዳንን ታሪኽ ክርስትናን ምስ ግልጸት ብኸመይ ይመላላእ?
  • መጽሓፍ ቅዱስ መግለጺ ክውን ፍጻመታት ርክብ ሰብን አምላኽን እምበር ስነትምህርቲ ከምዘይኮነ ብኸመይ ንርዳእ?
  • መደብ ድሕነት ናባና ዝሓለፈሉ ቃላትን ተግባራትን ደረጃታትን አብ መጽሓፍ ቅዱስ ብኸመይ ይግለጽ?
  • እምነት አብ ታሪኽ ዝተመርኮሰ ከምዝኾነ ብኸመይ ክንርዳእ ይግባእ?

Leave a Reply

Your email address will not be published.