ምትሕላፍ ቃል አምላኽ / ግልፀት

እዚ ኮርስ (course)፥ ቃል አምላኽ ብመገዲ ግልፀት ናባና ብኸመይ ከምዝተሓላለፈ የረድእ ፥ ነዘን ዝስዕባ ዓሞቕቲሕቶታት መልሲ ይህብ ፥

  1. “ትውፊት” እንታይ ማለት እዩ አብ ምትሕላፍ ቃል አምላክኽ’ከ እንታይ ተራ አለዎ?
  2. ቅድም ‘ዝኽሪ እስራኤል’ ደሓር ከኣ ዝኽሪ ናይ ሓዲሽ ኪዳን ከመይ ኢሉ ኣብ ጽሑፍ ሰፊሩ?
  3. ሰብኣዊ ቋንቋታት ቅዱስ መጽሓፍ ኣይነዎት እየን?
  4. ስነጹሑፋዊ ቅዲ ቅዱስ መጽሓፍ እንታይ ይመስል?

መምህር – ኣባ ግርማይ ኣብርሃ
ምድብ (category) – ቅዱስ መጽሓፋውን ታሪኻውን ትምህርተ መለኮት > ቃል አምላኽ

How has the revealed word of God passed on to us? by Fr. Ghirmay Abraha

Leave a Reply

Your email address will not be published.